Groninger Folkgroep Törf - Eddy
  
Eddy
 Lang geleden fietste Eddy door Musselkanaal. Op zoek naar een manier om vorm te geven aan het Groningse levensgevoel. Zijn taalvaardigheid, muzikaliteit en energie vormden de basis waarop de groep Törf werd gebouwd. Eddy liet zich vaak inspireren door poëzie van Groninger dichters. Voor de cd 'Op Roemte' schreef Eddy alle muziek op teksten van Jan Boer. De laatste jaren maakt Eddy steeds meer liedjes met tekst en muziek van eigen hand, zoals onze grote hit 'Loat mie heuren', die ook al in het Ostfriesisch is vertaald. Als de 'regen roest langs de muren van 't huus' kan hij zeer secuur te werk gaan om een haast ongrijpbare weemoed in woorden te vangen. Maar op het podium laat hij de melancholie aan Henk over. Vervaarlijk met zijn bas zwaaiend probeert hij zowel medemuzikanten als publiek op te stuwen naar grote hoogten. Het is een genoegen om dan zijn stralende lach te mogen aanschouwen!