Groninger Folkgroep Törf - Links
  
Links

Folkstichting Groningen
Noordfolk
Het Veenkoloniaal museum in Veendam
De Stichting Toverbal (Nederlandse volksdansen)
Alex Vissering
Het Oost-friese tijdschrift "Diesel"
De Stichting Volksmuziek Nederland
Streektaalmuziek in Nederland
Martinistad
Heinz Wibben's pagina met Noord-duitse collega's
De "THEIN-Studios" in Bremen.
Bronze Audio
Helmut Debus, "Der plattdeutsche songpoet"

heeft allerlei cd's in de verkoop, inclusief die van Törf!