Groninger Folkgroep Törf - Links
  
Links

Folkstichting Groningen
Noordfolk
Het Veenkoloniaal museum in Veendam
Meer Flip horen en zien? De Soete Inval Middeleeuwse muziek en kostuums.
De Stichting Toverbal (Nederlandse volksdansen)
Alex Vissering
Het Oost-friese tijdschrift "Diesel"
De Stichting Volksmuziek Nederland
Streektaalmuziek in Nederland
Martinistad
Heinz Wibben's pagina met Noord-duitse collega's
De "THEIN-Studios" in Bremen.
Bronze Audio
Helmut Debus, "Der plattdeutsche songpoet"

heeft allerlei cd's in de verkoop, inclusief die van Törf!